СОВЕТУВАЊЕ/ОБУКА ВО ВИНИЦА на 28.05 и 29.05.2024година

СОВЕТУВАЊЕ/ОБУКА ВО ОХРИД на 01. и 02.02.2024година

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ/ОБУКА (WEBINAR) на 31.05.2024 ГОДИНА

СОВЕТУВАЊЕ/ОБУКА (WEBINAR) на 30 И 31.01.2024 ГОДИНА

Прочитај повеќе

ПОТСЕТУВАЊЕ

ПОТСЕТУВАЊЕ

Прочитај повеќе