ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Прочитај повеќе

Еднодневно on line (webinar) КПУ (8 часа) на 12.12.2023

Еднодневно on line (webinar) КПУ (8 часа) на 27.09.2023

Прочитај повеќе

Понуда за претплата за 2024 година

Понуда за претплата за 2024 година

Прочитај повеќе