Оставете порака

Информации за контакт

директор: Славчo Николовски - s.nikolovski@sfid.mk
советник: Златко Митревски - zlatko.mitrevski@sfid.mk
техничка подршка: Симона Николовска - simona@sfid.mk