РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДБ-ДС ПРОДОЛЖЕН ДО 04.10.2023

Заради задоцнета објава на Законот и Правилникот во Службен весник на РСМ, каде е предвиден рок за поднесување на образецот „ ДБ-ДС“- даночен биланс за данок на солидарност 25.09.2023 година, се информираат даночните обврзници дека овој рок се продолжува до 04.10.2023 година.

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во Службен весник бр.199/2023 година од 25.09.2023 година објавени се Законот за данокот на солидарност и Законите за изменување и дополнување на законите за данокот на добивка и ДДВ, а во Службен весник бр.200/2023 од 25.09.2023 година објавен е правилникот за формата и содржината на даночниот биланс за оданочување со данок за солидарност образец

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

известување

Прочитај повеќе